Prepublicacions i Informes de Recerca del Departament d'Informàtica. Any 2002.

  1. Duality of additive codes.

  2. J. Borges, C. Fernández