Prepublicacions i Informes de Recerca del Departament d'Informàtica. Any 2001.

  1. Constructions of 1-Perfect Partition on th n-Cube (Z/2)n

  2. J.Borges, C.Fernandez, J.Rifa & M.Villanueva