Prepublicacions i Informes de Recerca del Departament d'Informàtica (PIRDI)


El Departament d'Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona va engegar, a partir del curs 1997-98, una col·lecció de reports de recerca on hi van tenir cabuda les prepublicacions i els informes de recerca que foren generats pels integrants del Departament al llarg del curs.

El Cap de cadascuna de les cinc Unitats del Departament fou qui autoritzà la publicació en aquesta col·lecció.


Coordinador

Josep Rifà Coma
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
UAB
e-mail: jrifa A uab PUNT cat